Samen Overkempe is een initiatief van de "Familievereniging Overkempe".

De doelstelling is om informatie en kennis beschikbaar te stellen en uit te wisselen met ouders, broers, zussen, andere verwanten, vrienden en andere vertegenwoordigers van de cliënten van Overkempe. Het uitgangspunt is daarbij het leveren van een bijdrage voor een goede zorg en het welzijn voor de bewoners van Overkempe.

Allemaal wensen we dat de bewoners van Overkempe zich gelukkig en geborgen voelen. Een belangrijk deel van de dagelijkse zorg is daarbij toevertrouwd aan de medewerkers van Overkempe. Toch willen de meeste verwanten en vertegenwoordigers graag op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in die zorg en waar mogelijk ook meedenken en meehelpen. Een goed contact van de wettelijk vertegenwoordigers met de vereniging draagt er toe bij dat ook de Cliëntenraad van Overkempe haar werk goed kan uitvoeren. Zij is immers alleen in staat de belangen van de cliënten goed te vertegenwoordigen wanneer zij op de hoogte is van zaken die wettelijk vertegenwoordigers bezig houden en belangrijk vinden.

Naast de Oudervereniging en Cliëntenraad is er een onafhankelijke Vriendenstichting Overkempe welke zich inspant om een bijdrage te leveren aan het welbevinden van de bewoners. Naast informatie over de activiteiten van de Vereniging, Cliëntenraad en Vriendenstichting zal tevens informatie worden toegevoegd over het bredere terrein van de zorg.

Heeft u suggesties of informatie waarvan u denkt dat het nuttig is om dat op Samen Overkempe te publiceren, dan horen we dat uiteraard graag.